Vogels spotten op Montinho da Luz

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Ben je vogelaar? kom dan naar onze speciaal aangelegde vogeltuin. 

Eind 2014 hebben wij 6000 m2 grond van de buren kunnen kopen, de totale oppervlakte van Montinho da Luz is nu 1,5 hectare. 

Een gedeelte van dit land hebben we gevlakt en beplant met bomen en struiken waar verschillende soorten vogels op af komen. Met de rotsblokken die uit de grond kwamen hebben we een waterplaats gecreëerd. Hier groeien succulenten, en ligt een dode boom, hier tussen leggen we af en toe wat zaden. De vogelkijkhut is zo gepositioneerd dat vogelaars, al dan niet met foto camera's een perfect uitzicht hebben.

Een gedeelte van dit land blijft wild, we snoeien de typische Portugese bomen en planten alleen wat bij, er groeien wilde orchideeën en verschillende kruiden. Boven de petanque baan, bij de 3 stenen treden, is een pad, dat via de lounge plek direct naar de vogelspotplaats gaat.

Gebleken is dat de Algarve meer dan honderd verschillende soorten vogels herbergt, en ook op Montinho da Luz zijn er meer dan 45 verschillende soorten gezien! Natuurlijk zijn er nog meer soorten in het nabij gelegen natuurgebied Ria Formosa wat zich uitstrekt over een groot deel van de Algarve.  

Dankzij onze gasten hebben we onderstaande lijst kunnen opstellen...

Vogels gespot in de tuin van Montinho da Luz

Blauwe Ekster  Putter Huiszwaluw Merel
Kleine Vliegenvanger Hop Wielewaal Houtduif
Gele Kwikstaart Ringmus Roodborst Groenling
Iberische Groene Specht Groene Specht               Steenuil Torenvalk
Gierzwaluw Bijeneter Huismus Kleine Zwartkop
Graspiepers Europese Kanarie Roodstuitzwaluw   Wespendief
Nachtzwaluwen  Koereigers Zwarte mees Lijster
Kuifleeuwerik Draainek (Wrye neck)   
       

Gezien in de Oost Algarve - zomer - Ria Formosa en omstreken

Iberische Klapekster  Ekster Vink Flamingo
Kleine Zilverreiger Dwergstern Gele Kwikstaart             Tureluur
Wilsons Stormvolgeltje Kokmeeuw Zwarte Spreeuw Bergeend
Sint-Helenafazantje Kuhls Pijlstormvogel Stormvogeltje Steenloper
Vale Pijlstaartvogel Kleine Mantelmeeuw Wilde Eend Havikarend
Westelijke Orpeusgrasmus Westelijke Blonde Tapuit Kwartel Vale Gier
Kleine Torenvalk Rotsduif Dwergarend Zwarte Wouw
Vale Gierzwaluw Geelpootmeeuw Graszanger Tafeleend
Ooievaar Wulp Krakeend Krooneend
Spaanse Keijzerarend Purperkoet Aalscholver Zwarte Ibis
Jan-van-gent Grote jager Audouins Meeuw Blauwe reiger
Roodkopklauwier      

Welke vogels spot U? 

In de uitkijkpost ligt informatie van de te spotten vogels en een lijst waarin u uw ervaringen kunt aantekenen en delen, we zijn erg benieuwd naar uw verhalen en foto's...