Vogelpark

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Nieuw op ons park; een vogel spot plaats!

Eind 2014 hebben wij 6000 m2 grond naast ons kunnen kopen, de totale oppervlakte van Montinho da Luz wordt dan 1,5 hectare. 

Een gedeelte van dit land blijft wild, we snoeien de typische Portugese bomen en planten alleen wat bij, boven de petanque baan is een pad, dat via de lounge plek naar de vogelspothut gaat.

Het stuk aan de voorzijde is een zogenaamd vogel park. Er staan planten bomen en struiken waar veel verschillende vogels op afkomen. Er is een waterplaats, waar we ook wat voer strooien en er een vogelkijkhut voor de proffesionals en fotografen.

Gebleken is dat de Algarve meer dan honderd verschillende soorten vogels herbergt, en ook op Montinho da Luz zijn er meer dan 45 verschillende soorten gezien! Natuurlijk zijn er nog meer soorten in het nabij gelegen natuurgebied Ria Formosa wat zich uitstrekt over een groot deel van de Algarve.  

Dankzij onze gasten hebben we onderstaande lijst kunnen opstellen...

Gezien in de tuin van Montinhoda Luz

Blauwe Ekster  Putter Huiszwaluw Merel
Kleine Vliegenvanger Hop Wielewaal Houtduif
Gele Kwikstaart Ringmus Roodborst Groenling
Iberische Groene Specht Groene Specht               Steenuil Torenvalk
Gierzwaluw Bijeneter Huismus Kleine Zwartkop
Graspiepers Europese Kanarie Roodstuitzwaluw   Wespendief
Nachtzwaluwen  Koereigers Zwarte mees Lijster
Kuifleeuwerik Draainek (Wrye neck)   
       

Gezien in de Oost Algarve - zomer - Ria Formosa en omstreken

Iberische Klapekster  Ekster Vink Flamingo
Kleine Zilverreiger Dwergstern Gele Kwikstaart             Tureluur
Wilsons Stormvolgeltje Kokmeeuw Zwarte Spreeuw Bergeend
Sint-Helenafazantje Kuhls Pijlstormvogel Stormvogeltje Steenloper
Vale Pijlstaartvogel Kleine Mantelmeeuw Wilde Eend Havikarend
Westelijke Orpeusgrasmus Westelijke Blonde Tapuit Kwartel Vale Gier
Kleine Torenvalk Rotsduif Dwergarend Zwarte Wouw
Vale Gierzwaluw Geelpootmeeuw Graszanger Tafeleend
Ooievaar Wulp Krakeend Krooneend
Spaanse Keijzerarend Purperkoet Aalscholver Zwarte Ibis
Jan-van-gent Grote jager Audouins Meeuw Blauwe reiger
Roodkopklauwier      

Welke vogels spot U? 

In de uitkijkpost ligt informatie van de te spotten vogels en een lijst waarin u uw ervaringen kunt aantekenen en delen, we zijn erg benieuwd naar uw verhalen en foto's...